U toku je prijavljivanje ugostitelja, stanodavaca, privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane ....

U toku je prijavljivanje ugostitelja, stanodavaca,  privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa propisima kojim se uredjuje oblast ugostiteljstva kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva, da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima za 2022.godinu.

Prijave ugostitelja za rad sa vaučerima u 2022. godini se takođe vrši preko aplikacije eTurista

Prva lista ugostitelja biće objavljena najkasnije 31.12.2021. godine a tada će biti i objavljeni uslovi za podnošenje odnosno apliciranje gradjana za dobijanje besplatnih vaučera u vrednosti od 5.000,oo dinara.

Prve rezervacije smeštaja i dobijanje potvrda o rezervaciji koje su nepohodne za apliciranje za vaučere moći će da se dobiju dan nakon objavljivanja liste ugostitelja, i te rezrevacije će se raditi preko eTuriste kada će i biti dostupna u aplikaciji eTurista za sve stanodavce i ugostitelje koji su se prijavili za rad sa vaučerima u 2022.godini.

Ono što je jako važno, svi stanodavci i ugostitelji isključivo moraju potvrde izdavati preko eTuriste i jedine su validne za dobijanje vaučera, dok svaka druga potvrda o rezervaciji smeštaja neće biti priznata na šalterima pošte. Svaka potvrda o rezervaciji smeštaja imaće svoj lični ID broj, koju će morati da se potpišu i stanodavac (ugostitelj) i gost.