Vauceri za odmorOdloženo pokretanje eTuriste-centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma
Beograd, 3. april 2020.

Imajući u vidu realnu situaciju u vezi sa proglašenim vanrednim stanjem, izvesno je da eTurista neće biti u punoj primeni u planiranom periodu. S tim u vezi se obaveštavaju svi ugostitelji da još uvek nije moguće prijavljivanje na sistem.

O svim daljim aktivnostima, kada se za to steknu uslovi, će biti blagovremeno obavešteni, o čemu će biti donet i poseban pravilnik.

Do tada ugostitelji u delu podnošenja zahteva za kategorizaciju, kao i obaveze vođenja evidencije korisnika usluge smeštaja, postupaju kao do sada, na način propisan važećim odredbama.

e.turista