U Novom Sadu je postavljeno pet trostranih panoa sa turističkim ...

U Novom Sadu je postavljeno pet trostranih panoa sa turističkim informacijama o značajnim aktrakcijama, što je početak realizacije petogodišnjeg projekta „Turistička signalizacija“.

U prvoj fazi projekta je postavljeno pet trostranih panoa sa fotografijama i turističkim informacijiama u užem centru grada – na Trgu Slobode (informacije o Gradskoj kući, hotelu Vojvodina i spomeniku Svetozaru Miletiću), u Katoličkoj porti (informacije o Župnoj crkvi imena Marijinog, Katoličkoj porti i Kulturnom centru Novog Sada), u Jevrejskoj opštini (informacije o Sinagogi, Jevrejskoj ulici i Lipotu Baumhornu), na Trgu Marije Trandafil kod Matice Srpske (informacije o Matici Srpskoj, Nikolajevskoj crkvi i plakat sa mapom) i u ulici Nikole Pašiča (informacije o Vladičanskom dvoru, Sabornoj crkvi i Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“).

U narednim fazama projekata tokom naredne četiri godine planirano da se postavi još 26 novih City light (svetlećih) dvostranih panoa na prostoru grada Novog Sada, kao i obeležavanje 24 hotela putem tabli turističke signalizacije za hotele.

Realizacijom projekta „Turistička signalizacija“ će se uticati na razvoj lokalnog područja pre svega povećanjem informisanosti o turističkoj ponudi Novog Sada za sve turiste i posetioce, ali i za lokalno stanovništvo. Postavljanje turističkih mapa, kao i obeležavanje turističkih i kulturnih objekata od značaja za turističku ponudu Grada Novog Sada putem dvostranih i trostranih „City panoa” svakako će uticati na poboljšanje vidljivosti turističkih atrakcija i turističke ponude Novog Sada, što će direktno uticati i na unapređenje turističkog prostora i turističke privrede Grada Novog Sada kroz povećanje broja turista i ostvarenje benefita za Grad Novi Sad, lokalno stanovništvo i širu društvenu zajednicu.

Izvor: Srbija.travel