Studio 1 Milovanović je dvokrevetani i nalazi se u prizemlju, tj. u dvorišnom delu kuće