U nastavku pratećih programa izložbe Ruska avangarda u Beogradu kustoskinja ...

U nastavku pratećih programa izložbe Ruska avangarda u Beogradu kustoskinja Narodnog muzeja Jelena Dergenc vodiće posetioce kroz izložbu u subotu 30. januara u 13.00 časova.

Postavka izložbe je upotpunjena sa jedanaest dela iz kolekcija Narodnog muzeja u Beogradu. Radovi Arhipenka, Kandinskog, Lisickog i Kozinceve-Erenburg su deo umetničke zaostavštine Ljubomira Micića, koja se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Dela su bila sastavni deo Prve Zenitove međunarodne izložbe nove umetnosti koju je osnivač časopisa i osobenog avangardnog pokreta Zenit, Ljubomir Micić organizovao 1924. godine u Beogradu.

Uključivanje radova ruskih umetnika iz Narodnog muzeja, predstavnika avangardnih pokreta, u aktuelnu izložbu Ruska avangarda u Beogradu podseća na istorijske trenutke kada su se u Beogradu odvijali događaji značajni za evropsku istoriju avangarde. Pored pomenute izložbe iz 1924, upravo zahvaljujući Zenitu i dvobroju časopisa iz 1922, poznatom i kao Ruska sveska, a koji su uredili upravo Ilja Erenburg i El Lisicki, prvi put su na ovim prostorima predstavljeni akteri i ideje ruske avangarde.

Izvor: Srbija.travel