Soba 8 u vili minić ima dva odovjena ležaja i pogodna je za dve osobe.