Rok za korišćenje vaučera od petnaest i deset hiljada produžen je do 30.novembra, izjavila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija, Tatjana Matić.

Rok za korišćenje vaučera od petnaest i deset hiljada produžen je do 30. novembra, izjavila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija, Tatjana Matić. Zbog velikog interesovanja za odmor sa vaučerom, svi smeštajni kapaciteti u Srbiji su popunjeni do kraja oktobra, a kako je ostalo još dosta nepodeljenih vaučera, Tatjana Matić je rekla da će Vlada Republike Srbije doneti uredbu za produžetak korišćenja vaučera za odmor u Srbiji do 30. novembra.