Nakon dramatičnog pada broja turista u Nišu tokom devedesetih, ekonomski ...

Nakon dramatičnog pada broja turista u Nišu tokom devedesetih, ekonomski teških godina uzrokovanih dešavanjima u okruženju i u Srbiji u gradu je nastupio period višegodišnje stagnacije turističkog prometa, obeležen privatizacijom najvećeg hotelskog preduzeća Srbijaturist u Nišu i zatvaranjem njihovih velikih hotelskih kapaciteta.

Počevši od 2013. godine u Nišu je zabeležen sada već, višegodišnji stabilan trend porasta turističkog prometa, koji je u 2014 bio uvećan za +10% broja turista od čega +24,4% više stranih turista u odnosu na 2013.,a snažni trend rasta turističkog prometa nastavljen je i tokom 2015. godine kada je prema najnovijem Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku tokom 2015. godine u Nišu zabeleženo povećanje ukupnog broj turista za +10,6%, pri čemu je broj dolazaka domaćih turista porastao za +11,6%, a broj inostranih gostiju za +9,8%. U Nišu je tokom 2015. godine ostvareno i +13,8% ukupno više noćenja nego 2014. godine, pri čemu je broj noćenja domaćih turista porastao za +15,8%, a broj noćenja inostranih turista je povećan za +11,3%.

Porast broja evidentiranih dolazaka i ostvaren broj noćenja koji iskazuje odličan rast od +13,8% sa prosečnom dužinom boravka turista od 1,95 dana ovaj rezultat čini značajnijim i u pogledu turističke potrošnje u gradu, zbog veće potrošačke moći inostranih gostiju, posebno imajući u vidu da je u Republici Srbiji u 2015. godine, u odnosu na 2014. godine, broj turista bio veći za 11,2%, a ukupni broj noćenja veći za 9,3%.

Ovakvi uspešni rezultati tokom 2015. godine direktna su posledica sveukupnih napora i aktivnosti koji su od strane Turističke organizacije Niša učinjeni na polju afirmacije grada kao dobre turističke destinacije, kao i svih promotivnih aktivnosti koje je Turistička organizacija Niša sprovodila poslednjih par godina na mnogobrojnim manifestacijama i festivalima u Srbiji, domaćim i međunarodnim sajmovima, komunikacijom sa međunarodnim promoterima, tur operatorima i novinarima iz celog sveta.

Izvor: Srbija.travel