Počinje prijava građana za vaučere u vrednosti od 10 hiljada dinara za odmor u Srbiji. Građani koji su već ostvarili pravo na vaučer od 5.000 dinara, od 29. juna 2022. godine mogu početi da se prijavljuju za dodatni vaučer u vrednosti od 10.000 dinara za odmor u Srbiji.

9. jun 2022.

Građani koji su već ostvarili pravo na vaučer od 5.000 dinara, od 29. juna 2022. godine mogu početi da se prijavljuju za dodatni vaučer u vrednosti od 10.000 dinara za odmor u Srbiji.

Potencijalni korisnici se mogu prijaviti isključivo na šalterima JP ,,Pošta Srbije” na celoj teritoriji Republike Srbije najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana.

Kako bi se prijavili, građani treba da podnesu popunjenu Prijavu za dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u 2022. godini koju će dobiti na šalteru pošte i prilože potrebnu dokumentaciju.

Takođe, građani su dužni da na prijavi i potvrdi dobijenoj od šalterskog službenika provere tačnost podataka koji se odnose na lične podatke (ime, prezime, JMBG, adresa za dostavu vaučera), kao i naziv ugostiteljskog objekta koji su rezervisali.

Vaučeri od 5.000 dinara se koriste samo za uslugu smeštaja;
vaučeri od 10.000 dinara se koriste, pored usluge smeštaja, i za uslugu smeštaja uz uslugu doručka, polupansiona i pansiona.

Vaučerom se ne mogu posebno plaćati usluge pića, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i dr.

 

Rok za korišćenje vaučera u iznosu od 5.000 dinara je 20. novembar 2022, a rok za korišćenje vaučera u iznosu od 10.000 dinara je 31. oktobar 2022. godine.

 

Vaučer se može koristiti samo na teritoriji Republike Srbije.

 

Za vaučere se mogu prijaviti:
 

1)         korisnici prava na penziju;

2)         nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji NSZ (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);

3)         korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;

4)         korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje; 

5)         radno angažovana lica sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;

6)         ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;

7)         korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;

8)         nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bave isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16),

9)         studenti.

 

Za odmor u Srbiji opredeljeno je ukupno 300 hiljada vaučera, od čega 200 hiljada vaučera u vrednosti od 15 hiljada dinara i 100 hiljada vaučera u vrednosti od 10 hiljada dinara za lica koja su 2022. godine ostvarila pravo na vaučer u iznosu od 5.000. dinara. Prijava za vaučere počela je 27. juna 2022. godine na šalterima JP „Pošte Srbije“.

 

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti pozivom brojeva telefona  Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija 011/2606521 i 011/2606576.