Obaveštenje o refundaciji vaučera za stanodavce i ugostitelje - Napominjemo da zahteve za refundaciju Ugostitelji mogu uputiti na adresu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, zaključno sa 25.11.2019. godine.

Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije koju je Vlada Republike Srbije donela 27. decembra 2018. godine („Službeni glasnik RS“, br.104/2018), propisano je da se vaučeri mogu koristiti zaključno sa 20.11.2019. godine.

Napominjemo da zahteve za refundaciju Ugostitelji mogu uputiti na adresu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, zaključno sa 25.11.2019. godine. Zahtevi za refundaciju koji budu upućeni Ministarstvu po isteku ovog roka i koji ne budu sadržali svu propisanu dokumentaciju, neće biti refundirani.